Udstillingsbetingelser for kunst udstillet på Dronninglund Kunstcener.

Opdateret den 10. februar 2022

  1. Aftale

Der skal mellem kunstner og Dronninglund Kunstcenter være indgået en skriftlig udstillings-/kommisionsaftale 

  1. Forsikringer

Dronninglund Kunstcenter har tegnet en kunstgenstandsforsikring hos AXA Forsikring, police nr. 103-117-0000-000062. Policen og forsikringsbetingelser AVB MuseumPlus 2012, findes på Dronninglund Kunstcenters hjemmeside sammen med de til enhver tid gældende udstillingsbetingelser.

Såfremt forsikrings- og udstillingsbetingelserne ikke er opfyldt, kan der ikke gøres krav gældende mod hverken forsikringsselskab eller Dronninglund Kunstcenter.

Der kan ikke gøres noget ansvar gældende mod Dronninglund Kunstcenter udover det, der er dækket af forsikringen.

Forsikringen er kun gældende såfremt der på kunstcentret foreligger en værkfortegnelse fra kunstneren med angivelse af titel, størrelse, materiale og pris.

De udstillede indendørs kunstværker er forsikret under udstillingen på Dronninglund Kunstcenter. Forsikringen dækker brand, skader på værker og tyveri under udstillingen.

De udstillede udendørs kunstværker er forsikret under udstillingen på Dronninglund Kunstcenter. Forsikringen dækker brand, skader på værker og tyveri under udstillingen. Forsikringen for skulpturer under 300 kg. består kun når disse er forankret. Erstatning for hærværk er begrænset til 10.000 kr. pr. skulptur/skulpturgruppe.

Skader sket pga. af fejl i materialet og mangelfuld emballering mv. dækkes ikke af Dronninglund Kunstcenters forsikring.

Transport med Dronninglund Kunstcenters transportører er dækket af kunstcentrets forsikring.

Forsikringssummen opgøres som salgspris med fradrag af kommission inkl. moms.

Salgspriser skal være retvisende og svare til hvad der sælges til i øvrigt, evt. på kunstnerens hjemmeside.

Uden særskilt aftale dækker kunstcentrets forsikring tidligst 30 dage før udstillingsstart og maksimalt 30 dage efter udstillingens afslutning.

Uanset en eventuel skades art, grad og erstatningsstørrelse, forbliver den beskadigede genstand forsikringstagers ejendom.

  1. Emballering

Værkerne skal være forsvarlig emballerede og emballagen skal kunne genbruges til returnering.

Skulpturer skal være emballeret. Solide transportkasser og/eller flyttekasser med dobbeltbund til skulpturer.

Alle værker og emballage skal være tydeligt mærket med navn.

  1. Ophavsrettigheder

Dronninglund Kunstcenter er berettiget til at benytte indlevere fotos i kataloger, brochurer og annoncer med relation til den udstilling, som værket er indleveret til, hvilket der ikke betales noget vederlag for.

Kunstneren garanterer at have alle rettigheder til indleverede fotos, således at Dronninglund Kunstcenter heller ikke af tredjemand kan blive mødt med krav i anledning af den med kunstneren aftalte brug af de indleverede fotos.

  1. Afhentning og aflevering

Det skal aftales, hvorledes transporten skal foregå til og fra Dronninglund Kunstcenter. Medmindre andet er aftalt, er afhentningsadressen også afleveringsadressen. Værker må aldrig afleveres uden at disse modtages af en repræsentant for Dronninglund Kunstcenter og der skal altid medfølge en værkfortegnelse fra kunstneren.

Uden særskilt aftale modtages værker til udstilling tidligst 30 dage inden udstillingsstart ligesom værker maksimalt opbevares 30 dage efter udstillingsafslutning.

Værker opbevares herudover kun efter skriftlig aftale og på kunstnerens egen risiko.

Forsikringsbetingelser for kunst udstillet på Dronninglund Kunstcenter

Hent dem her: