Organisation, Ledelse og visioner

Ledelse:

Siden tilbagekøbet fra Tvindkoncernen i 2001 har Dronninglund Kunstcenter været ejet af en lokalbaseret selvejende fond, ” Fonden for Dronninglund Kunstcenter”. Fondens virksomhed er nøjere beskrevet i ”Vedtægter for Dronninglund Kunstcenter”
I spidsen for Fonden står en bestyrelse på 6 personer, udpeget af og blandt forskellige foreninger, virksomheder og institutioner i lokalområdet. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for 4 år ad gangen.

Den nuværende bestyrelse:
Peter Hvid Jensen, formand, udpeget af Dronninglund Kunstcenters Venner.
Keld Pedersen, næstformand og økonomichef, udpeget blandt sponsorerne.
Birgitte Bødker, udpeget af Dronninglund Borgerforening.
Jørgen Ingvardsen, udpeget af Dronninglund Kunstcenters Venner.
Ole Bjørn Pedersen, udpeget blandt ansatte på undervisningsinstitutionerne i Østvendsyssel.
Morten Jensen

Bestyrelsesjobbet er ulønnet, og det forventes at bestyrelsesmedlemmerne på forskellig vis også deltager som frivillige i driften af Kunstcenteret

I bestyrelsesmøderne deltager desuden uden stemmeret:
Stinne Teglhus, kunstnerisk leder af Kunstcenterets udstillinger.
Eva Aagård, leder af sekretariatet.
Christian Christensen, formand for Dronninglund Kunstcenters Venner.

Organisation

Den kunstneriske leder er honorarlønnet på ca. ½ tid. Hun har ansvaret for udstillingsvirksomheden, sædvanligvis 5 udstillinger per år.
Resten er baseret på frivillig deltagelse fra op mod 150 personer, organiseret i selvstyrende grupper:
Rengøringsgruppen, Cafegruppen, receptionsgruppen, Butiksgruppen, Ophængningsgruppen, Udegruppen.
Desuden har en række frivillige påtaget sig mere specialiserede funktioner.
Den daglige leder har ansvaret for den frivillige organisation.
De frivillige er livsnerven i Kunstcenterets virksomhed.
Alle frivillige inviteres 2 gange om året til informations- og evalueringsmøder under festlige former.

Hvordan får man kontakt?
Kunstnerisk leder: Stinne Teglhus: tlf. 23 72 64 19, mail: stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk
Bestyrelsesformand: Peter Hvid Jensen: tlf. 98 85 15 11, mail: peterhvidjensen@hotmail.com
Sekretariatet (Varetager de daglige opgaver): mail. info@dronninglund-kunstcenter.dk
Grupper mm, der ønsker at aftale en besøg: Jens Rasmussen: tlf 24944646, mail; 9330arrangementer@gmail.com

VISIONEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER

  • Dronninglund Kunstcenter skal gennem en markant og fokuseret udstillingsvirksomhed og med inddragelse af de unikke omgivelse og den særegne arkitektur fremstå som et spændende og anderledes kunst- og kulturhus i det nordjyske kulturbillede.
  • Udstillingsvirksomheden er kunstcenterets væsentligste aktivitet, men suppleres med andre kulturelle aktiviteter såvel uden- som indendørs. Sådanne arrangementer afvikles gerne i samarbejde med lokale  foreninger og institutioner.
  • Selvom Kunstcenterets målgruppe erfaringsmæssigt  er 50+,så bestræber Kunstcentret  sig imidlertid også på at lave attraktive tilbud til børn og familier.
  • Kunstcenteret skal være et attraktivt og naturligt besøgsmål for en bred kreds af foreninger, organisationer og institutioner.
  • Dronninglund Kunstcenter er og vil fortsat være baseret på frivilligt arbejde og engagement. Derfor skal kulturen på stedet være præget af medinddragen, gensidig respekt og godt socialt miljø.
  • De besøgende på Kunstcenteret skal altid møde venlighed, åbenhed, godt humør og kvalitetsbetjening.

Bestyrelsen, dec. 2018