Normale åbningstider:
tirsdag-fredag: 13.00 - 17.00
Lørdag- søndag: 11.00 - 17.00
I påskeugen, skærtorsdag til 2. påskedag åben 11.00-17-00
Kr. Himmelfartsdag og STore Bededag åben 11.00 - 17.00

Mandag lukket.  (undtagen 2. påske- og pinse dag)

NB: Disse tider gælder i de uger hvor kunstcenteret har en udstilling.
I følgende uger er der lukket i 2023:  

Uge 17: 24.4 - 30.4
Uge 24, 25: 12.6 -23.6 (NB der er udendørs skulpturudstilling, åben adgang.)
Uge 35: 28.8 - 2.9
Uge 45: 6.11 - 16.11