Normale åbningstider:
tirsdag-fredag: 13.00 - 17.00
Lørdag- søndag: 11.00 - 17.00
I påskeugen, skærtorsdag til 2. påskedag åben 11.00-17-00
Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag åben 11.00 - 17.00

Mandag lukket.  (undtagen 2. påske- og 2. pinse dag)

NB: Disse tider gælder i de uger hvor kunstcenteret har en udstilling.
I følgende uger er der lukket i 2024:  

Uge 18: 29.4 - 4.5
Uge 25: 17.6 -22.6
Uge 35: 26.8 - 31.8
Uge 45: 4.11 - 9.11