Det er med stor glæde….

at vi på Dronninglund Kunstcenter her i sommeren 2018 kan præsentere en kæmpestor skulpturudstilling i samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund.
Udstillingen bliver den største af sin art nogensinde i Nordjylland med i alt 101 store udendørs skulpturer og 150 mindre indendørs værker af i alt 63 kunstnere fra det ganske land. Den giver samlet et omfangsrigt, spændende og nuanceret billede af udviklingstendenserne i dansk skulpturkunst.
De udendørs skulpturer kan for størstedelens vedkommende ses og studeres på en smuk og varieret kunstrute anlagt på Kunstcenterets store grund
og i skovene op til Kunstcenteret. Kunstruten er knap 1 km lang.
Der er også placeret fl otte skulpturer i Dronninglund By og på Dronninglund Slot.

WEB-katalog af hele udstillingen:

Se mere om de symposier der blev afviklet under Skulptur-Biennalen 2018.

Herunder ses videoer af nogle af de kunstnere der deltog i Skulptur-Biennalen 2018:

Nyt indslag fra TV2/Nord

Fin omtale af Biennalen i Nordjyske: