Symposie ”Kunstneren flytter ind”

08-08-2022 - 12-08-2022

Symposie ”Kunstneren flytter ind” på
Bofællesskabet Lundagervej i samarbejde med Frank Franriz.

Lundagervej Bofællesskab – er et botilbud for borgere med varige nedsatte fysiske og/ eller psykiske funktionsevne.

Her er Frank Fenriz tilknyttet. Han vil sammen med beboerne lave en pap-skulptur, der er overkroppen af et menneske. Figuren skal indeholde en historie, der skal være relateret til stedets beboere. Den skal være forståelig for dem, men samtidig også være markant.

Kommende arrangementer