TILBUD TIL GRUPPER

Vi laver meget gerne et arrangement for grupper, foreninger etc.

Link til mere information her

Generalforsamling

Dronninglund Kunstcenters Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag, den 3. april 2024 kl. 19.00 i Kunstcentrets Café.
Dagsorden jf. vedtægterne.
Emner, som ønskes drøftet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3. marts 2024.

m.v.h.
Bestyrelsen