Dronninglund Kunstcenters Venner: Generalforsamling 2018

18-04-2018 - 18-04-2018

Dronninglund Kunstcenters Venner afholder generalforsamling onsdag, den 18. april 2018 kl. 19.00 i Kunstcentrets café.Dagsorden jf vedtægterne.Emner, som ønskes drøftet under punktet “indkomne forslag” skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

Bestyrelsen

Kommende arrangementer