Her ses et udsnit af værkerne fra den indendørs udstilling.  I kataloget nederst på siden kan ALLE værkerne ses!