SET FRA OVEN

15-11-2015 - 20-12-2015

Man kan ikke med ord beskrive, hvad nordisk kunst er, for det er der ikke nogen entydig forklaring på. Man kan tænke på, om der er nogle fællestræk.

»Set fra oven« er, i mangel af en præcis definition af hvad nordisk kunst er, primært en undersøgelse.

»Med denne udstillingstitel tager vi lidt af højtideligheden væk.  »Set fra oven« er overskudsagtigt, og skal opfattes som Norden set fra fugleperspektiv. Kan man ane nogle fællestræk? Findes der er særlig tone i nordisk kunst?

Udstillingens kunstnere er imidlertid ikke valgt til at skulle bekræfte nogle generaliserende bemærkninger. De er udelukkende valgt på baggrund af deres kunstneriske kvalitet, og fordi de bor i Norden. Samtidig er der lagt vægt på kunstneriske overraskelser og alsidighed.«

Udstillingen er sammensat af Steffen Tast, Hjördis Haack, Laila Westergaard og Bjarke Regn Svendsen i samarbejde med Dronninglund Kunstcenter.

Stor tak til Steffen Tast, der i det forløbne år har medvirket til et meget positivt samarbejde.

Kommende arrangementer