Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

 

Denne beretning starter, som alle de forrige beretninger har gjort det, med at genopfriske Dronninglund Kunstcenters Venners formål. Det er let, for vi har kun et formål – ”at virke til fremme af Dronninglund Kunstcenter i bred forstand”. Oversat betyder det, at ”Vennerne” medvirker til at sætte fokus på  Dronninglund Kunstcenter og gøre det kendt for omverdenen – og at vi arbejder for at støtte kunstcentret økonomisk.

Alene gennem vores grundessens – medlemmerne – lever vi fuldt ud op til dette formål. Ved udgangen af 2016 havde vi 472 medlemmer, spredt over det ganske land som ringe i vandet. Naturligt nok er koncentrationen størst i Nordjylland, men vi har medlemmer i hele landet – og endda i Schweiz, Tyskland og Norge. Medlemstallet svinger lidt fra år til år. Har desværre de senere år været lidt nedadgående, men vi håber til stadighed på at få nye medlemmer. I 2017 har Kunstcentret generelt fokus på tiltrækning af flere frivillige, og venneforeningen følger trop bl.a. med en flyer, som opfordrer til medlemskab.                                                                                                                                Medlemmernes bidrag gennem det årlige kontingent giver et solidt grundlag for økonomisk støtte til kunstcentret, så tak til jer alle for det.

Herudover forsøger Venneforeningen at udbrede kendskabet til og interessen for kunstcentret, og at skaffe yderligere midler til økonomisk støtte for kunstcentret gennem forskellige arrangementer. Flere af disse arrangementer har efterhånden fået status af ”tradition”, men vi søger hele tiden efter nye tiltag.

I 2016 har Venneforeningen arrangeret eller medvirket til følgende arrangementer:

  • En Aakjær aften med Bente Kure og Leif Ernstsen.
  • Kunst- og kulturrejse til New York, Niagara Falls og Washington.
  • Maratonsangdagen
  • Efterårs tur i Storskoven ved Jens Aksel Rasmussen.
  • Rundvisning af ca. 800 skolebørn fra Rebild Kommune under Maria Dubin udstillingen.
  • Teater–med mere - tur til København,
  • En aften med LUKALAJK – et festligt ”gensyn” med Kim Larsen og John Mogensen.
  • Julemarked med kunstbanko,
  • - og traditionen tro på sæsonens sidste dag: Udtrækning af præmierne i årets julelotteri.

Derudover er venneforeningen involveret i projektet omkring renovering af Kunstcentrets gårdområde, skulptur- biennalen 2018 og Kunstcentrets PR – herunder hjemmeside.

Sidste år roste jeg Elly Ørnberg til skyerne for hendes sans for arrangementer. Det kunne jeg såmænd godt gentage, for Elly har jo ikke ligget på den lade side. Om en god måneds tid tager hun et halvt hundrede venner med til Portugal, og efterårets Københavner tur er også så småt i støbeskeen. Endnu en stor tak til Elly for indsatsen.

Ikke alle arrangementer giver overskud. Det gør heller ikke noget, så længe de er med til at skærpe interessen for kunstcentret.

Det årlige julelotteri er i høj grad med til at promovere venneforeningen. Desværre har overskuddet været støt dalende gennem de seneste år fra godt 20.000 kr i starten til 10.500 kr. i 2016. Bestyrelsen er lidt inde i overvejelser, om julelotteriet skal fortsætte i den kendte form, eller om man skal finde nye veje.

Under alle omstændigheder skal der lyde en stor tak til Galleributikken, receptionen og vore lodseddel sponsorer for samarbejdet omkring julelotteriet 2016.

For fem år siden indledte bestyrelsen et samarbejde med Energi Nord, som nu hedder ”eniig”, omkring ”ForeningsEl”. Dette koncept er en enestående mulighed for at støtte kunstcentret økonomisk – uden at det koster så meget en krone! Ca. 32 er tilmeldt, og da ”smertegrænsen” for at få del i pengene, er 30 tilmeldte, vil jeg endnu engang opfordre vores medlemmer til at tilmelde sig ForeningsEl. 

Sig det til venner, familie og naboer! Det giver små hundrede kroner pr. tilmeldt husstand.

Det var ikke uden bekymringer, at vi sidste år måtte give slip på kasserer Anette Christensen. Kassererarbejdet er ikke noget, man bare lige gør uden videre.

Bjarne Eriksen har allerede i løbet af året vist sig at være en værdig arvtager. Han har virkelig formået at sætte sig grundigt ind i opgaverne, og der skal her lyde en varm tak for indsatsen. Det er bestemt ikke Bjarnes skyld, at vi i år ”kun” kan donere 100.000 kr. til Fonden. Som nævnt har der været faldende medlemstal og mindre indtjeninger.

Vi forventer naturligvis alligevel, at generalforsamlingen bakker op om denne donation.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke vores kerne, medlemmerne, som gennem medlemskabet er med til at støtte dette enestående sted – Dronninglund Kunstcenter. Der skal også lyde en stor tak til de frivillige, som hjælper med at dele nyhedsbreve og invitationer ud. Her ligger en kærkommen skjult indtægt i form af portobesparelse.

Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb, og endelig tak til fondsbestyrelsen for det gode samarbejde for vores fælles mål: At arbejde til gavn for Dronninglund Kunstcenter!

Inden jeg overlader min beretning til generalforsamlingen, vil jeg understrege, at bestyrelsen gerne modtager idéer og forslag fra medlemmerne, ligesom vi naturligvis er modtagelige for kritik – positiv som negativ.

Christian Nørgaard Christensen

  1. april 2017