ET GRÆNSELAND

09-08-2015 - 27-09-2015

Af Lars Brorson Fich
Vi mennesker er, som andre dyr med hele vores sanseapparat, vores måde at behandle og erindre oplevelser på, indrettet til at tilpasse os det omgivende miljø. En vigtig mekanisme der hele tiden justerer både kroppens og hjernens måde at arbejde på i forhold til omgivelserne og de begivenheder, der finder sted i dem.  Forskellen er blot, at vi mennesker i vid udstrækning er kommet der til, hvor det er os selv der udformer de omgivelser vi lever i. Statistikken siger, at mennesker i Europa og Nordamerika i gennemsnit tilbringer omkring 80 % af tiden indendørs, og det er altså en ganske massiv påvirkning vi så at sige selv er ansvarlige for. Den måde bygninger er udformet på, deres arkitektur, danner således rammen om en stor del af vores levede liv og stemningsmæssigt bagtæppe for mange af vores erindringer. Alligevel lægger vi nok til daglig ikke meget mærke til dem, de udgør blot en praktisk og funktionel ramme om dagliglivet som vi tager for givet uden at bemærke, hvordan og hvor meget de egentlig påvirker os.
Vores erindringer er, når de dannes, bundet til stedet – der, hvor vi oplever de begivenheder vi husker. For moderne mennesker er dette sted som oftest menneskeskabt. Var det i stuen, i køkkenet, på kontoret, på hospitalet, i stalden, på værkstedet, i klasseværelset, eller et helt andet sted, det skete? Var det smukt eller forfærdeligt?

Hvad kan vi gøre for at få øje på denne arkitekturens kollektive påvirkning af os, dette fælles råmateriale til tanker og erindringer? Hvad nu hvis man piller alt det praktiske og funktionelle ud af arkitekturen så kun dette stemningsmæssige bagtæppe bliver tilbage? Det er en sådan undersøgelse denne udstilling er ude i. Normalt betragtes arkitektur som en bunden kunstart, bundet som den er af funktionelle, tekniske og konstruktive forhold. Ved at filtrere disse bindinger bort og bruge det kunstneriske udtryk til at reflektere over det der bliver tilbage, grænselandet mellem kunst og arkitektur, den del af arkitekturen som netop står for det emotionelle, det stemningsmæssige, det fælles eller personligt erindrede, lader udstillingen os få et glimt at det vi ikke til daglig lægger mærke til, men som er en del af os alle sammen. Med forskellige kunstneriske undersøgelsesmetoder lader udstillingen os træde et skridt tilbage og se en flig af det fælles bagtæppe, at lytte til den fælles grundtone som arkitekturen udgør.
Alexandra Madirazza 
fordi vi skal huske at se, lytte og mærke
Som et forstørrelsesglas forsøger mine værker at fremhæve et grænseland – det umiddelbare usynlige – en verden, der handler om sanser, tid og kontrast.
Karianne Halse
Om at opleve arkitektur som process.
De udstillede værker er fragmenter i en række igangværende undersøgelser af arkitektur der – som dennes omgivelser – er i konstant ændring over tid. Værkerne diskuterer arkitekturens relation til de skifende omgivelser, gennem afkodningen af geologiske processer og identifcering af arkitektoniske byggeprincipper der kan optage og udnytte påvirkningerne, både rent konstruktivt, rumligt og sansemæssigt. Igennem dette arbejdes således med en kombineret kunstneriske og videnskabelig tilgang.
Allan Bech
ARCHITECPOLICS (2014)
ARCHITECPOLICS (2014) har til formål at vise hvordan rumlig afbildning kan afspejle en begivenhed som man normalt ikke tænker i en sådan kontekst. Derved er intentionen både at skabe repræsentationer af samtidsrelevante emner og debattere disse i de enkelte delværker, der via abstraktionen ikke kun inviterer/provokerer beskueren til refleksioner relateret til kunst og arkitektur, men også til samfund og politik.
Projektet er blandt andet blevet til efter ophold på Statens Værksteder for Kunst i foråret 2015.
ÖrnDUVALD
Pétur Örn Eyjolfsson, Island
Søren Oskar Duvald, Danmark
Begge uddannede arkitekter fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 2010.
Vi har arbejdet sammen siden 2008 som en kreativ duo.
Dannede ÔRNDUVALD i 2012.
Vores studio er baseret i København.
Vi arbejder indenfor den kreative del af arkitektfaget – herunder udstillinger, installationer samt møbelkunst.
Vi har begge en meget åben tilgang til at arbejde kreativt. Vi har samarbejdet siden 2008 og under den tid har vi arbejdet med mange forskellige medier, fra grafiske værker, fotografering, installationer til møbelkunst. Vi nyder de unikke aspekter af enhver niche, og hvert medie, og hvad det kan bidrage til den kreative proces.
Kirsty Badenoch
The Disappearing Islands.
Nobody knows quite when the islands first appeared. Nor when they left. Nor indeed whether they were ever actually there at all.
Some say there once lay an underwater mountain range that stretched across the ocean for seventy kilometers north to south. Wherever their peaks broke through the surface sprouted glorious arrays of seaweeds and corals and creatures infinitely rich and exotic. And as the mountains sank back down into the earth (for the land these days cannot be trusted) the sheer colours of the fish kept the islands afloat for centuries later, until one by one they gently popped like droplets of oil upon the waters surface.
KÆLDERGALLERIET
Ingrid Duch
1. sal
Vibeke Nørgaard Rønsbo

Kommende arrangementer