bund_nyhedsbrev_kunstcenter

Kære modtager af "Venne-INFO"

Med regeringens nyeste genåbningsplan ligger det fast, at....

Venneforeningens ordinære generalforsamling 2021 udskydes til:

ONSDAG, den 26. maj 2021
kl.19.00 i Kunstcentrets café.

Dagsorden jf. vedtægterne.En efterlysning:
Kender du Jette Højstrup?
Hun har betalt for to gange medlemskab af Venneforeningen, men kun efterladt sit navn.
Hvis du kender hende - bed hende sende begge navne, adresse og mailadresse til ccmail@stofanet.dk


MEDLEMSKORT:
Har du betalt kontingent for 2021 efter, at vi udsendte medlemskortene med posten, kan du få dit medlemskort i receptionen næste gang, du kommer på Kunstcentret.

Med venlig hilsen
Dronninglund Kunstcenters Venner
spire3
spire1
spire2