bund_nyhedsbrev_kunstcenter

Kære modtager af ”Venne-INFO”


Først og fremmest ønskes alle et GODT NYTÅR!
Selv om corona så langt fra har sluppet sit tag i vores samfund, er der grund til at være fortrøstningsfuld, bl.a. fordi vaccinationerne er i fuld gang med at blive gennemført.
Dronninglund Kunstcenter har således stadig håb om et næsten ”normalt” udstillingsår i 2021.
 • Medlemskab af DKCs Venner: Hvis du ikke allerede har betalt for 2021, kan du indbetale 225 kr. pr. person på bank konto 9070-0000137235 eller MobilePay nr. 53416.
  Husk navn, adresse og mailadresse!

  Vi trækker lod om et kunstværk til en værdi af 1.300 kr. blandt alle registrerede medlemmer pr. 1. marts 2021!
  Bemærk –
  at det i 2021 vil være ekstra fordelagtigt at være medlem af Venneforeningen, idet almindelig entré på Kunstcentret stiger til 70 kr. (og Ældresags rabatten bortfalder).
  Der vil på Venneforeningens generalforsamling i april blive fremsat forslag om kontingentstigning med virkning fra 2022.
 • Udstillings program 2021: Kunstnerisk leder, Stinne Teglhus, har sammensat følgende program:
  Søndag, den 14/3 – 18/4: ”Forårets Magisme” (påskeudstilling).
  Torsdag, den 29/4 – 20/6: ”MOROSUM” (Else Raasum og Jean Mareaux).
  Søndag, den 27/6 – 4/9: ”LABORATORIE” (dansk-tysk udstilling).
  Søndag, den 12/9 – 7/11: ”Nordens Lys” (Nordisk udstilling).
  Søndag, den 14/11 – 19/12: ”Jul på Kunstcentret”.
 • Københavnertur?: Hvis det er muligt, er der planer om at gennemføre den aflyste Københavnertur 13-15/4 2021. Sømandshjemmet er reserveret.
  Mere herom i senere Venne-INFO.
På gensyn til en spændende kunstsæson!
Dronninglund Kunstcenters Venner

jul2020 natsmal03
jul2020 natsmal02